Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft i 2022, denne lova skal fremme norske virksomheter sitt arbeid med grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold. For meir informasjon om åpenhetsloven sjå lovdata: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99

Stårheim Eigedom AS herunder Stårheim Bilverksted AS, Stårheim Bensinstasjon AS og Fagre Stryn AS er pliktig til å rapportere på dette. 

Vi er opptekne av at både dei som er tilsett hjå oss, og dei som leverar varer og tenester til oss, tek arbeidet med menneskerettar og anstendige arbeidsforhold på alvor.

Vi nyttar i hovudsak faste leverandørar, men ved behov brukar vi og nye leverandørar for å kunne hjelpe våre kundar på ein tilfredstillande måte. 

Vi handlar stortsett frå norske leverandørar. Ved handlar av bil frå utlandet har våre importørar gjort vurdering av sine underleverandørar og bekrefta at dei ivaretek menneskerettar og anstendige arbeidsforhold.

Vi er i gang med å vurdere våre leverandørar, og har ikkje funne avvik og eller brudd på menneskerettar og/eller arbeidsforhold. Vi vil gjere kontinuerleg vurdering av nye leverandørar. 

Organisering

Under følger organisasjonsstrukturen i Stårheim Eigedom.

Stårheim 09.11.2023