Administrasjon

De ansatte i administrasjonen ivaretar blant annet økonomi-, lønns- og personalfunksjoner

For Stårheim Bilverksted, Stårheim Bensinstasjon AS og Fagre Stryn Bensinstasjon AS.

For Stårheim Bilverksted, Stårheim Bensinstasjon AS og Fagre Stryn Bensinstasjon AS.

Bernhard «Berni» Piel har nærmest vokst opp på verkstedet. Han har vært daglig leder det siste tiåret, og har i tillegg andre oppgaver innen blant annet salg og verksteddrift.

Telefon 57863730 eller e-post til postmaster@starheim.no
Telefon 57863739 eller e-post til anna-boe@starheim.no

Stårheim er ei fantastisk bygd - fjordabladet.no