Administrasjon

Administrasjon

De ansatte i administrasjonen ivaretar blant annet økonomi-, lønns- og personalfunksjoner for Stårheim Bilverksted, Sårheim Bensinstasjon AS og Fagre Stryn Bensinstasjon AS.

Bernhard «Berni» Piel har nærmest vokst opp på verkstedet. Han har vært daglig leder det siste tiåret, og har i tillegg andre oppgaver innen blant annet salg og verksteddrift.

Anna Bøe er bokføringsansvarlig ved Stårheim Bilverksted. Hun har dessuten ansvaret for rutiner og oppfølging i forbindelse med vår ISO-sertifisering, som er gjenstand for årlig inspeksjon. Anna har jobbet hos oss siden 1989.

Telefon 57863730 eller e-post til postmaster@starheim.no
Telefon 57863739 eller e-post til anna-boe@starheim.no