Finansiering

Finansiering

 • Billån tilbys både til private og til foretak.
 • Vi finansierer både nye og brukte biler.
 • Sikkerhet for lånet er salgspant i bilen.
 • Billån nedbetales normalt over en periode på 5 til 10 år. Vi har følgende lånealternativer
  • -Inntil 8 år (96 måneder) fullfinansiering
  • -Over 8 år og inntil 10 år (97-120 måneder) gis med minimum 15 % egenkapital
 • Bilens alder og lånets løpetid kan være inntil 15 år totalt.
 • Man kan foreta ekstraordinære nedbetalinger på lånet etter avtale med oss.
 • Vi vil alltid kreve at det tegnes full kaskoforsikring når en bil lånefinansieres.
 • Det gis ingen betalingsfrie måneder i året.
 • Etter hvert år vil man motta en årsoppgave over betalte renter og gebyrer, som man kan føre til fradrag i selvangivelsen.
 • Dersom du er under 21 år vil vi vanligvis forlange en foresatt som medlåntaker.
 • Lån tilbys både til private og til foretak.
 • Vi finansierer både nye og brukte objekter.
 • Sikkerhet for lånet er salgspant i objektet.
 • Billån nedbetales normalt over en periode på 5 til 10 år. Vi har følgende lånealternativer :
  • -Objektets alder og lånets løpetid kan være inntil 15 år totalt.
  • -Man kan foreta ekstraordinære nedbetalinger på lånet etter avtale med oss.
 • Vi vil alltid kreve at det tegnes full kaskoforsikring på objektet.
 • Det gis ingen betalingsfrie måneder i året.
 • Etter hvert år vil man motta en årsoppgave over betalte renter og gebyrer, som man kan føre til fradrag i selv- angivelsen.
 • Dersom du er under 21 år vil vi vanligvis forlange en foresatt som medlåntaker.
 • Leasing tilbys private (privatleie) og til foretak.
 • Leien beregnes på bakgrunn av eventuell innbetalt startleie, kjørelengde og leieperiode.
 • Grunnet avgiftsregler er minste leieperiode for personbiler 3 år.
 • På varebiler kan korteste leieperiode være 2 år.
 • Ved oppstart av en leasingavtale, kan man betale en startleie til forhandler. Dette gir en billigere månedsleie. Dette er p.t. ikke et krav, men avhenger av kundens kredittverdighet.
 • Leietaker må selv tegne forsikring på bilen (maks egenandel på 10.000,-).
 • Service i henhold til bilens servicehefte i leieperioden dekkes også normalt av leietaker.
 • Det er mulig å inkludere forsikring, service, årsavgift og etableringsgebyrer i leien, slik at kunden får alt inkludert i leien bortsett fra rene driftskostnader som drivstoff, olje og lignende. For næringsdrivende tilbys imidlertid også drivstoffkort fra Statoil.
 • Leietaker får en slankere balanse, da leasingbiler ikke må balanseføres i regnskapet, og ved privatleie fremkommer ikke bilen i selvangivelsen.
 • Leasingleien blir belastet med mva. Dette gjelder også årsavgiften og eventuelle gebyrer.
 • Når kontraktstiden er over, leveres bilen normalt tilbake til forhandler. Bilen blir da taksert, og dersom det viser seg at bilen har større slitasje enn normalt, eller skader som ikke er utbedret av leietaker, må leietaker betale for dette. Det samme gjelder dersom bilen er kjørt lenger enn avtalt i leieperioden. Da blir leietaker belastet for overkjørte kilometer i henhold til leasingavtalen/leiekontrakten.